Lokal hoppning P 17 april - Harplinge RK (Plönninge)

Samtliga bilder är oredigerade och komprimerade. För bättre kvalitet se exempel på redigerade bilder nedan. Vid beställning mejla mig på [email protected] och bifoga de miniatyrbilder du är intresserad av att köpa i större storlek. Samtliga bilder redigeras vid beställning tex. justering av kontraster, ljus, färg osv.

LD+5-B     LD+5-C     LD+5-D     LC-B     LC-C     LC-D     LB-B     LB-C     LB-D